Myra Tallman
Carol Gilmore
Marilyn Holmes
Mona Lewis
Roxan Reid ( DuxBury)
Margaret Scott
Marian Hester
Mary White